Birebir görüşmeler olarak da adlandırılan derinlemesine görüşmeler standart bir soru akışı belirlenmiş bir kalıbı olmayan, bir veya en fazla iki kişi ile yapılan görüşmelerdir. Tamamı açık uçlu sorulardan oluşan ve genellikle soru formu oluşturmak, araştırmanın ilk aşamasında, araştırmaya dair detayları belirlemek ve kavramları daha iyi anlamak için kullanılır. Dolayısıyla tüm derinlemesine görüşmeler uzman ve deneyimli personeller tarafından gerçekleştirilir