Niteliksel veri toplama yöntemleri arasında avantajları en fazla olan yöntem Focus | Odak Grup ölçümüdür. Bu yöntemde oturumlar medikal alanlarda gerçekleştiği için doktorların mesleki bilgi ve yeteneklerini  birbirleri ile paylaşarak yeni fikirler üretebilmektedirler. Proje kapsamında müşterinin hedefleri doğrultusunda grup ile paylaşarak elde edilen verilerle sonuca ulaşmamızı sağlar. Yüz yüze iletişim sayesinde veri akışının gözlemlenebildiği Focus toplantı | oturum | görüşme çalışmaları derinlemesine analiz ve gerçek iç görü tanımlama imkanları sağlar.